Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Při nemoci a nepřízni počasi se jízdné nevrací.
Při ztrátě nebo poškození se jízdenky nnahrazují.
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky a sjezdovky
při poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku el. eneregie apod.
V těchto případech nevzniká právo na náhradu jízdného.
V případě porušení podmínek obsažených v provozním řádu LV FILIP
je provozovatel oprávněn znehodnotit jízdenku bez finanční náhrady!